Gizlilik Sözleşmesi


Bu Gizlilik Sözleşmesi “SEVAP TASI SOSYAL YARDIM DERNEĞİ” ne ait olan web sitesine veri sağlayan veya bu web siteyii kullanarak işlem yapan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.
 
Kişisel Olmayan Genel Veriler Hakkında
SEVAP TASI, web sitesi ziyaret edildiğinde bireyi tanımlama veya ilişkilendirme imkanı vermeyen genel bilgileri depolayabilir, bu bilgileri her türlü amaç için kullanabilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir.
 
Kişisel Veriler Hakkında
Kullanıcı, web sitesi kanalıyla SEVAP TASI’na sunmuş olduğu kişisel verilerin (isim, soy isim, e-mail adresi, telefon numarası, iletişim adresi ve benzeri) SEVAP TASI DERNEĞİ tarafından ticari amaçlı olarak kullanılabileceğini anlar ve kabul eder.
 
SEVAP TASI DERNEĞİ, ilgili kanunlar gereği; resmi veya kamu kurumlarının soru ve taleplerine cevap vermek amacıyla; geçerli yasal sürece uymak amacıyla; haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini, Kullanıcıları veya kamuoyunu korumak amacıyla; mevcut yasal haklarını kullanabilmek veya maruz kalabileceği zararı azaltmak amacıyla; ve Kullanım Şartlarını uygulayabilmek amacıyla da kişisel verileri açıklayabilir.
 
Paylaşım Hakkında
Kullanıcı, web sitesi kanalıyla SEVAP TASI DERNEĞİ’ne sunmuş olduğu kişisel verilerin SEVAP TASI DERNEĞİ’ne bağlı olan ya da olmayan şirketlerle ve SEVAP TASI’na hizmet saylayan üçüncü kişi şirketlerle de paylaşılabileceğine izin verir.
 
Veri Güvenliği Hakkında
SEVAP TASI DERNEĞİ, Kullanıcılar ve bu websitesi arasında iletimi yapılan kişisel veriler ile IT sunucularında sakladığı kişisel verileri korumak için makul tedbirler almaktadır.
 
Alınan tüm tedbirlere karşın SEVAP TASI, Kullanıcının kişisel verilerinin SEVAP TASI sistemi üzerinden yasadışı yol ve yöntemlerle ele geçirilmeyeceğine ilişkin garanti vermez. SEVAP TASI, Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğine ilişkin olan, fakat üzerinde SEVAP TASI’ın herhangi bir kontrolü bulunmayan, genel veya üçüncü kişilere ait iletişim ağlarına dair de bir garanti vermemektedir.
 
Bağlantılı Siteler Hakkında
SEVAP TASI websitesi diğer websitelerine bağlantı verebilir. Kullanıcının bu diğer websiteleri ziyaretine veya bu sitelerin veri toplama ve kullanma uygulamalarına ilişkin olarak da SEVAP TASI’ın herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 
Değişiklikler Hakkında
İşbu Gizlilik Sözleşmesi hükümleri SEVAP TASI tarafından zaman içerisinde değiştirilebilir. SEVAP TASI, Gizlilik Sözleşmesine ilişkin yapmış olduğu değişiklikleri/tadili sitede yayınlar. Websitesi kanalıyla SEVAP TASI’a gönderilmiş olan veriler, zaman içerisinde değiştirilmiş olan en güncel Gizlilik Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.